Referències

15 kW, Habitatge a Igualada (Barcelona).

Instal·lació solar fotovoltaica aïllada de la xarxa de 15 kW de potència a un habitage ubicat a Igualada (Barcelona).

30 kW, Indústria a Navàs (Barcelona).

Instal·lació solar fotovoltaica aïllada de la xarxa de 30 kW de potència a una empresa fabricant d'oli d'oliva, ubicada a Navàs (Barcelona).

90 kW, Indústria a Cardona (Barcelona).

Instal·lació solar fotovoltaica aïllada de la xarxa de 90 kW de potència, a una empresa ubicada a Cardona (Barcelona).