Referències

3 kWp, Habitatge a Premià de Dalt (Barcelona).

Instal·lació de 3 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 4.500 kWh/any.

2'2 kWp, Habitatge a la província de Girona.

Instal·lació de 2'2 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 3.300 kWh/any.

6 kWp, Habitatge a Sitges (Barcelona).

Instal·lació de 6 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 9.000 kWh/any.

6 kWp, Habitatge a Sitges (Barcelona).

Instal·lació de 6 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 9.000 kWh/any.

3 kWp, Habitatge a Sitges (Barcelona).

Instal·lació de 3 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 4.500 kWh/any.

5 kWp, Habitatge a Castelldefels (Barcelona).

Instal·lació de 5 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 8.000 kWh/any.

5 kWp, Habitatge a Segovia.

Instal·lació de 5 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 8.000 kWh/any.

12 kWp, Habitatge a Igualada (Barcelona).

Instal·lació de 12 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 18.000 kWh/any.

5 kWp, Habitatge a Vallirana (Barcelona).

Instal·lació de 5 kWp de potència, connectada a la xarxa, per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat de 7.500 kWh/any.

5 kWp, Habitatge a Pinós

Instal·lació de 5 kWp en habitatge particular, per autoconsum energètic, amb Injecció Zero a la xarxa. Estalvi aproximat 7.500 kWh/any.