Microcogeneració

La microcogeneració és la producció a petita escala d’energia elèctrica i tèrmica simultàniament, tant en instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica com aïllades de la mateixa.

És una tecnologia d'alta eficiència energètica que, al cogenerar, aporta un elevat estalvi en consum comparat amb generar la mateixa quantitat d'energia elèctrica i tèrmica per separat mitjançant els mètodes convencionals.

La microcogeneració permet a empreses que són grans consumidores d'energia tèrmica i elèctrica com hotels, hospitals, centres termals, geriàtics, centres esportius, indústries..., obtenir un gran estalvi econòmic anual, sent especialment recomanable en instal·lacions que tinguin un consum, sumant electricitat i gas natural, superior a 50.000 €/any.

Innover és una enginyeria instal·ladora que realitza tot el procés: Dimensionat, projecte tècnic, tramitació i muntatge, entregant la instal·lació al client totalment acabada i en funcionament.