Autoconsum Fotovoltaic

La tecnologia solar fotovoltaica és la modalitat per excel·lència del present i sobretot del futur per a realitzar instal·lacions per autoconsum energètic, tant en instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica com aïllades de la mateixa.

En els darrers anys ha evolucionat constantment, reduint els seus costos i augmentant la seva eficiència, garantint la seva producció durant 25 anys.

És la tecnologia que possibilita en indústries i habitatges autogenerar tota o part de l'energia elèctrica necessària, reduïnt enormement els costos augmentant la competitivitat.

Si en habitatges a més es combina amb equips de calefacció elèctrics, com l'aerotèrmia o la geotèrmia, possibilita que la despesa energètica total (elèctrica + tèrmica) sigui mínima.

Innover és una enginyeria instal·ladora especialitzada en autoconsum energètic, comptant amb multitud de referències d'instal·lacions solars fotovoltaiques en aquesta modalitat, sent una de les empreses que més instal·lacions ha realitzat a Catalunya i la que ha realitzat la primera instal·lació per autoconsum a la Província de Toledo, a la població de Camarenilla.

A Innover ens ocupem de tot el procés: dimensionat, projecte tècnic, tramitació i muntatge, entregant la instal·lació al client totalment acabada i en funcionament.