Instal•li innopump i bombi en qualsevol ubicació a un cost elèctric de 0.-€

image
Innopump és un sistema que li permetrà bombar aigua en qualsevol ubicació, sense necessitat d’instal•lació ni contractació d’energia elèctrica fins al punt de bombament i amb un consum elèctric de 0.-€.
Està compost per una bomba, un controlador i un sistema fotovoltaic.
Innopump és modulable, adaptant-se al volum d’aigua per dia requerit i a l’alçada dinàmica necessària de bombament, des de 250 metres de profunditat a 200m3/dia de cabal.
image
Exemple de rendibilitat
El cost dels Innopump’s més petits, el K1A i K1S, per a bombes d’aspiració en superfície i submergides, és de 1.450.-€ + IVA.
El cost d’un equip complert de similars característiques dissenyat per treballar amb connexió a la xarxa elèctrica és de 875.-€ + IVA , amb una despesa en electricitat anual aproximada de 150.-€ (300.-€ si el bombament es fa amb grup electrogen) i en constant augment any rere any.
La diferència entre el sistema de bombament tradicional i l’Innopump és de 575.-€, però amb l’avantatge que l’Innopump no requereix cap més despesa en instal•lar l’escomesa elèctrica fins al punt de bombament ni molt menys contractació d’un nou punt de subministrament d’energia a la Companyia Elèctrica.
image
Consum elèctric anual 0.-€
Sense connexió ni contractació de xarxa elèctrica
Sense necessitat de grup electrogen
Possibilitat de bombament en qualsevol ubicació
Bombament en superfície, submergit i enterrat
Funcionament totalment automàtic
Instal•lació ràpida i senzilla
És sostenible i contribueix a la millora del medi ambient

VEURE PRESENTACIÓ ONLINE