Eficiència energètica

Enginyeria en eficiència energètica

ESTUDIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L’energia cada vegada és més cara i, en la majoria d’instal•lacions, no està del tot ben gestionada. Contractar a Innover per a que realitzi un estudi d’eficiència energètica permet conèixer exactament en cada part del procés energètic com s’està gestionant l’energia i detectar així els possibles punts de millora i d’estalvi econòmic.
El cost d’un estudi d’eficiència energètica es s’acostuma a amortitzar en un període molt curt de temps, ja que amb ell es pot obtenir estalvi econòmic en vàries direccions; moltes sense necessitat de realitzar cap inversió econòmica, tan sols canviant hàbits, contractant millor l’energia o educant al personal. Altres vies si que requeriran d’inversió, ja sigui en millora d’instal•lacions o en canvis de maquinària poc eficient.

En què consisteix un estudi d’eficiència energètica?
Un estudi d’eficiència energètica consisteix en analitzar tot el sistema energètic, no només tècnic si no en tots els àmbits; la correcta contractació dels subministraments energètics, els processos de producció i/o formes de treball, analitzar les instal•lacions i finalment mesurar i analitzar les dades de consum.

En quins punts s’aconsegueixen millores, i, per tant, estalvi econòmic?
Les millores que s’aconseguiran poden estar en diferents punts de tot el conjunt del sistema:
- En la contractació i compra de l’energia.
- En la maquinària.
- En las tecnologies horitzontals o instal•lació.
- En la eficiència global.

Quines conclusions s’obtindran?
Innover, amb l’estudi d’eficiència permetrà arribar a les següents conclusions:
- Detectar els punts de millora.
- Descriure la millora aplicable.
- Valorar la inversió econòmica que comporta la implementació de la millora esmentada.
- Analitzar la situació futura simulant el nou consum.
- Obtenir la viabilitat tècnica i econòmica.

Quin serà el pla d’acció posterior?
Una vegada analitzades les conclusions es definirà el pla d’acció a implementar, en funció de l’estalvi a obtenir i la inversió a realitzar:
- Definir com s’han d’executar i en quins terminis les diferents mesures amb les que s’obtindrà estalvi energètic.
- Sol•licitar possibles ajudes i subvencions.
- Buscar finançament.
- Estudiar la possibilitat d’entrada d’inversors externs com són les Empreses de Serveis Energètics (ESE’s).
- Implementar el compliment de l’edifici de la normativa ISO 50001.